اینترنت ماهواره ای NASSAT | ANATEL مجوزبرزیل Anatel - آژانس ملی ارتباطات

ANATEL

آژانس ارتباطات ملی (Anatel) اداره دولتی که مقررات مربوط به ارتباطات از راه دور در برزیل است. ایجاد شده به ترویج توسعه ارتباطات از راه دور در کشور، این آژانس به طور مستقل موفق است و از لحاظ مالی مستقل است. فعالیت های آن شامل اجرای سیاست های ملی مربوط به ارتباطات از راه دور، مجوز قانونی، مدیریت طیف رادیویی و حمایت از حقوق مصرف کننده در میان دیگران است.