اینترنت ماهواره ای NASSAT | ANATEL مجوزبرزیل Anatel - آژانس ملی ارتباطات

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações (آناتل) نهاد دولتی است که ارتباطات مخابراتی را در برزیل تنظیم می کند. ایجاد شده برای تشویق توسعه ارتباطات راه دور در این کشور، این سازمان به طور مستقل مدیریت می شود و از لحاظ مالی مستقل است. فعالیت های آن عبارتند از اجرای سیاست های ملی مربوط به ارتباطات راه دور، تنظیم مجوز، مدیریت طیف فرکانس رادیویی و حمایت از حقوق مصرف کننده، در میان دیگران.