اینترنت ماهواره ای. پشتیبانی فنی و راه حل هاپشتیبانی، پشتیبانی فنی، قطعات، تعمیر و قطعات یدکی

اینترنت پشتیبانی ماهواره ای

همچنین، تمام مشتریان NASSAT دسترسی 24 7 X X 365. هر دو تلفن پورتال حادثه مجازی از وب سایت ما در دسترس

اروپا - برزیل - امریکا لاتین - مرکزی امریکا - آفریقا