جهت اینترنت ماهواره ای آنتن ها به صورت خودکارماهواره ای NASSAT در باند کا، باند Ku، باند C

کلارک کمربند | همه ماهواره ها

NASSAT ماهواره L باند

کلارک کمربند | همه ماهواره ها